PALVELUMME

                  Asiakirjat

Hautaukseen tarvittavia asiakirjoja ovat hautaamislupa, jonka lääkäri kirjoittaa vainajasta kuoleman toteamisen jälkeen, samalla tieto välittyy väestötietojärjestelmään. Me emme tarvitse kuolintodistusta.

Lupa myönnetään yleensä hautaamiseen heti, kun vainajan henkilöllisyys on varmistettu ja vainajaan liittyvät tutkimukset on tehty. Suunnittelun voi kuitenkin aloittaa ennen kuin lupa on myönnetty.

On tapauksia että  kuolinsyyn tutkintaan voi kulua jonkin aikaa ennen kuin lupa myönnetään.

Kuljetus

Hautaustapa määrittää kuljetus tarpeen.

Kappelikuljetukseen sisältyy yksi, ei aikaan sidottu kuljetus 

Kirkkokuljetuksiin sisältyy arkun kuljetus kirkkoon noin tuntia ennen siunausta ja viedään edelleen siunauksen jälkeen krematorioon tai hautausmaalle.

                 Yleistä

Kuolema on aina koskettava- odotettunakin. Omai­sen pois­me­non jäl­keen lä­hei­sil­lä on monta käy­tän­nön asiaa jär­jes­tet­tä­vä­nä, joista hautajaisjärjestelyt ovat ensimmäisten joukossa.

Lain mukaan hautaaminen tulee toimittaa kuoleman jälkeen viivytyksettä. Järjestelyt saa kuitenkin hoitaa rauhassa ilman kiirettä. Yleensä hautajaiset pidetään 2-4 viikon kuluttua kuolemasta.

Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa mahdollisuuksien mukaan aina vainajan katsomuksen ja toivomukset huomioiden.

       Hautaustavan valinta

Hautaustavan valinnassa on keskiössä vainajan oma toive .

Arkkuhautauksessa hautapaikka voi olla uusi hautapaikka kotipaikkakunnalta tai sukuhauta.

Jos vainaja halutaan haudata muualle kuin  kotipaikkakunnalleen, tulee halutun paikkakunnan seurakunnalta anoa uutta hautapaikkaa.

Jos vainaja taas tuhkataan, järjestetään yleensä ensin siunaus- tai saattotilaisuus kappelissa. Tuhkaus on valmis noin parin viikon sisällä siunaustilaisuudesta, jolloin uurna lasketaan hautaan. Myös uurnalle voidaan hankkia uusi oma hauta tai haudata se sukuhautaan.

Hautausmailla on myös muistolehtoja, joihin tuhka voidaan sirotella.